We werken planmatig, zorgvuldig, schoon en netjes. Vakwerk is niet alleen het goed kunnen uitvoeren van het werk, maar ook de voorbereiding van de opdracht en de nazorg ervan.